Längd

3,7 meter inkusive flapp.

Värt att titta på!