• Ligger stabilt i munnen så att verkan kommer vinkelrätt mot lanerna.
  • De förlängda sidstyckena har liknande effekt som bettskivor eller en parerstång.
  • Gör tygeltagen tydliga och förstärker ledande tygeltag.
  • Passar ofta till känsliga munnar då det ligger mycket mer still i munnen även vid löst hängande tyglar.

Bettet ska alltid fästas med sidostyckena i den lilla ringen och tyglarna i den stora. Bettet har varken hävstångsverkan eller ger tryck över nacken vilket ofta är en missuppfattning!

Storlek

9,5 cm, 10,5 cm, 11,5 cm, 12,5 cm, 13,5 cm, 14,5 cm

Tjocklek

13 mm

Material

Rosrfritt stål

Related Products